כל היתרונות בהתקנת פסי האטה

להתקנת פסי האטה 3 יתרונות בולטים:

ראשית צמצום מהירות נסיעת כלי הרכב והגברת הבטיחות מחקרים רבים כמו זה http://www.ctre.iastate.edu/research/roadhump/ הוכיחו את הקשר שבין התקנת פסי האטה ובין ירידה בכמות הנפגעים בתאונות הדרכים.
התקנת הפסים מביאה להפחתת מהירות הנסיעה הממוצעת אשר תוצאתה הישירה היא פחות נפגעים בתאונות דרכים והקטנת חומרת הפגיעות.
הקטנת הזיהום הסביבתי, הן בפליטת מזהמים מכלי רכב והן ברעש. מחקר שבוצע בטכניון בחן את השפעותיהם השונות של פסי האטה שהותקנו בשכונות שונות בחיפה. מההחקר עולה כי בסעיף הרעש ופליטת מהזמהים חלה ירידה של עשרות אחוזים. המחקר: http://tri.technion.ac.il/Transportation/userdata/SendFile.asp?DBID=1&LNGID=2&GID=464
יתרון נוסף הגלום בפסי ההאטה הוא צמצום נפח התנועה באותם רחובות בהם הותקנו הפסים והסטתה לרחובות מקבילים. כיום ניתן לבחור מבין סוגים שונים של פסי האטה http://www.equipit.co.il/%D7%A4%D7%A1%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%98%D7%94 . הבחירה נעשית בהתאם לנפחי התנועה, המהירות הנדרשת והסכום אותו ניתן להשקיע.
התקנת פסי האטה בשכונות מגורים נתפסת תמיד כחיובית ע”י תושבי השכונה וע”פ מחקרים זוכה לאהדה בעיקר של הורים לילדים (אך לא רק).

הוסף תגובה