למה מתכוון הלקוח כשהוא אומר לא?

למה את מתכוונת כשאת אומרת לא?

האם זה כן – האם זה לא?

למה מתכוון הלקוח כשהוא אומר לא?

בדרך כלל הוא מתכוון לכן, אבל…

הוכח לי שאהיה צודק אם אחליט שכן

הוסף תגובה