לפני ריסוס הגינה, יש להסיר מכשולים להגדלת יעילות הטיפול

בסתיו מתבצעת עיקר העבודה למניעת הצצת עשבים שוטים בגינה. הכנת הגן לריסוס הכוללת הוצאת עשבים יבשים, עלי שלכת או כל מכשול אחר בדרך של טיפות הריסוס אל הקרקע תגדיל את יעילות הטיפול. פרקי זמן ממושכים בין הגשמים פוגעים ביעילותם של חלק מקוטלי העשבים.

להבטחת יעילות הריסוסים, מומלץ, דווקא להמתין לנביטת העשבים בגן ואז לרסס באחד ממנועי ההצצה בשילוב עם קוטל מגע (בנושאי סוגי ריסוס, ריכוזים ודרכי שימוש כדאי תמיד להתייעץ עם מומחי המשתלה).


במדשאות דגניות מבוססות ניתן להתחיל בהדברת עשבים רחבי עלים תוך זהירות מפגיעה בצמחי הגן הסמוכים.


מתוך עיתון “ירוק בעיניים”, גליון מס’ 8, ספטמבר 2001באדיבות אתר – “משתלות יגור”


 תודה אישית: מתוך כתבה ב”כאן נעים”, העיתון הראשון של אמצע המדינה


  

הוסף תגובה