לפני שאתה משיב על שאלה כלשהי בראיון, קח את הזמן שלך

התשובות שלך צריכות לספק למראיין את הסיבה לשכור אותך כעובד, ואתה לא מעוניין לספק לו סיבות שלא לעשות כן. לפני שאתה משיב על שאלה כלשהי בראיון קח את הזמן שלך, נשום עמוקות וחשוב על התשובה שלך. תשובות רציניות שניתנות בצורה בהירה עדיפות על תשובות ריקניות שניתנות במהירות. ואתה אינך נמדד על ידי זמן התגובה שלך.

צוות Videojob, כל משרה שרק תרצה

הוסף תגובה