לפני שאתה שולח, שאל את עצמך את השאלות הבאות

– האם הניסיון שלי רלוונטי ומתאים לדרישות המפורטות בתפקיד?

– האם יש לי יתרון יחסי (סביבה טכנולוגית, ניסיון באותו תפקיד) שיפעל לטובתי מול מועמדים אחרים?

– האם ההתאמה לדרישות התפקיד באה לידי ביטוי בקורות החיים שלי?

– מהם נקודות החוזק שלי, שעלי להבליט בקורות החיים, כדי שיעדיפו אותי על פני אחרים ויזמנו אותי לראיון?

– האם האינפורמציה הרלוונטית לתפקיד בולטת לעין המתבונן?

הוסף תגובה