מדידת גובה החדר טרם קניית הנברשת

גובה הוא מרכיב חשוב מאוד הנוגע לנברשת, גודלה וצורתה, יש הנופלות, ויש הצמודות לתקרת החדר, על כן טרם הקניה וההתקנה יש למדוד ולחשב גובה רצוי על פיו תותקן הנברשת. כל זאת על מנת שהרכישה וההתקנה יהפכו פשוטות ויעילות יותר.

הוסף תגובה