מה קורה אם אחד מחברי קבוצת רכישה לא מאושר על ידי הבנק המלווה?

כאשר אחד מרוכשי קבוצת רכישה לא מקבל את האישור לקבלת משכנתא דרך הבנק המלווה את קבוצת הרכישה, צריך מארגן קבוצת הרכישה למצוא רוכש מחליף על מנת להמשיך את הפרוייקט.

למעשה, הבנק למשכנתאות דורש להחליף את הרוכש ברוכש אשר הבנק יאשר אותו באופן פרטני.

הוסף תגובה