מודיעין עסקי – המפתח לקידום הארגון


בעולם העסקים התחרותי , חברות עושות כל שביכולתן כדי להשיג יתרון עסקי על מתחרים בשוק. התחרות בין החברות מחייבת את מקבלי ההחלטות בארגון להכיר היטב את המתרחש במגזר העסקי בו הם פועלים. מודיעין עסקי העומד לרשות מנהלי הארגון בהליך קבלת ההחלטות מסייע בבניית תכנית אסטרטגית נכונה לקידום הארגון, תוך הפחתת הסיכונים שבדרך.


מודיעין עסקי מאפשר השגת מידע אודות יריבים עסקיים – הטכנולוגיות המשמשות אותם, שווקים חדשים, אסטרטגיות שיווק, פעולות מסחריות ופיתוח עתידי של מוצרים מתחרים. דו”ח חקירה עסקי כזה ישקף תמונת מצב של ארגונים, לקוחות ומועמדים להתקשרות. הוא יכלול מידע לגבי ההיסטוריה העסקית של החברה בכל הקשור לתביעות משפטיות ועמידה בהתחייבויות כספיות (היקף הפעילות העסקית בעבר ובהווה, מוסר התשלומים, המחאות חוזרות, איתור לקוחות וספקים, מידע על פשיטות רגל וכונס נכסים ובדיקת אשראי). הדו”ח יכלול גם בדיקה וחוות דעת על מהימנות החברה, ביצועים מקצועיים שלה והמלצות.במקביל נאסף מידע התרעתי למניעת אפשרות החדירה לארגון הלקוח.


נציין כי קיימות טכניקות חקירה מתוחכמות וחוקיות לחלוטין המשמשות לאיסוף המידע אודות יריבים ומתחרים קיימים ופוטנציאליים.


באדיבות בני, דיטקט חקירות, סוכנות למודיעין וחקירות מיוחדות

הוסף תגובה