מחירון סולר תחנות שנת 2003

2003
מחירון חודש
ינואר
3.44 פברואר
3.73 מרץ
3.54 אפריל
3.3 מאי
3.22 יוני
3.24 יולי
אוגוסט
3.4 ספטמבר
3.36 אוקטובר
3.49 נובמבר
3.49 דצמבר

הוסף תגובה