מחירון סולר תחנות שנת 2004

2004
מחירון חודש
3.9 ינואר
3.98 פברואר
3.95 מרץ
4.09 אפריל
4.19 מאי
4.32 יוני
4.24 יולי
4.41 אוגוסט
4.56 ספטמבר
4.77 אוקטובר
5.1 נובמבר
5.05 דצמבר

הוסף תגובה