מחירון סולר תחנות שנת 2005

2005
מחירון חודש
4.92 ינואר
4.88 פברואר
5 מרץ
5.3 אפריל
5.27 מאי
5.14 יוני
5.55 יולי
5.52 אוגוסט
6.18 ספטמבר
6.35 אוקטובר
6.2 נובמבר
5.88 דצמבר

הוסף תגובה