מחירון סולר תחנות שנת 2006

2006
מחירון חודש
5.94 ינואר
6.2 פברואר
6.19 מרץ
6.28 אפריל
6.58 מאי
6.5 יוני
6.48 יולי
6.51 אוגוסט
6.92 ספטמבר
6.4 אוקטובר
6.42 נובמבר
6.52 דצמבר

הוסף תגובה