מחירון סולר תחנות שנת 2007

2007
מחירון חודש
6.43 ינואר
6.3 פברואר
6.47 מרץ
6.63 אפריל
6.76 מאי
6.9 יוני
7.17 יולי
7.3 אוגוסט
7.45 ספטמבר
7.77 אוקטובר
7.97 נובמבר
8.42 דצמבר

הוסף תגובה