מחירון תרגום בעל-פה

התשלום לפי שעות + אש”ל + נסיעות.

קיים מינימום שעות, לפי תיאום.

מהו הניב בו שולט המתרגם (למשל בערבית).

מומלץ להעביר טרם ביצוע העבודה – תקציר הנושא והתכנים – על מנת לאפשר למתרגם לערוך היכרות מקדימה של המונחים.

קיימת עלות נוספת עבור ציוד: תא למתרגמים + אוזניות (לפי כמות נדרשת) + נסיעות לטכנאי הציוד.

לפי תקנה של אגודת המתרגמים יש לאפשר מנוחה למתורגמנים כל כ-40 דקות, בהתאם לאופי ועומס התרגום; ובשל כך ישנה חשיבות לצירוף מתורגמן נוסף מאותה שפה. בתמחור, אי לכך – כל החישובים הם x2.

הוסף תגובה