מחיר להקלדה בעסק הלקוח

התמחור לפי שעה + נסיעות + אש”ל.

הקפדה על תנאי ישיבה נוחים ונכונים.

בפרוייקט שאורכו למעלה משעתיים יש צורך בקלדן נוסף. לכן מבחינת התמחור – יש להכפיל X2.

האם על הקלדן/נית להביא את המחשב האישי?

מומלץ להעביר תקציר נושאים טרם ביצוע העבודה – על מנת לאפשר לקלדן/נית לערוך היכרות מקדימה של המונחים.

הוסף תגובה