מניעת עילפון

קל מאוד למנוע עילפון חוזר אם ישמרו הכללים הפשוטים הבאים:

* יש לעבור ממצב של שכיבה או ישיבה למצב עמידה באיטיות.
* עמידה ממושכת ללא תזוזה אסורה. וזאת גם בזמן מפקד, שירה במקהלה, תפילה או עמידה במסדר. הזזה של הרגלים גורמת לזרימה של הדם לעבר הלב וכיוון שלורידים ברגלים יש שסתומים חד כיווניים הם מאפשרים זרימה של הדם מהלב לעבר המוח ואינם מאפשרים לדם לזרום חזרה לרגליים.
* במקרה שיש תחושה של עילפון קרב יש לשכב מיד על הארץ. דבר זה ימנע את העילפון וימנע את הנזק שעלול להיגרם מהנפילה. וכן ימנע מאנשים שכוונתם טובה אך ידיעתם אינה מספקת, לגרום נזק לנער או הנערה שהתעלפו.

מאת: דר´ יהודה ברק נוירולוג ילדים אגף ילדים בית חולים מאיר.


באדיבות דפי בריאות, מדריך לשירותי רפואה

הוסף תגובה