מס’ עצות לשמירה על הצמיגים – חלק 2

1)לשמירת בטיחות הנסיעה יש להוריד ולבדוק כל צמיג שנפגע בשכבות מבנהו בצמיגיה מוסמכת ומיומנת. בחר בצמיגיה מקצועית ואמינה בהחלפת צמיג חדש לפרוק, הרכבה ואיזון מיומנים ולתיקונים מקצועיים.

2)יש לתקן ליקויים במערכת הרכב המשפיעים על שחיקה מוגזמת ולא אחידה בסוליה -כיוון זויות היגוי, בלמים, מסבים, מערכת ההגוי והמתלים.

3)להקפיד על איזון הצמיגים ובמקרה של החלפה בודדת, יש לאזן את הצמיג השני על אותו הציר, ועדיף לאזנם על הרכב.

4)מומלץ להעתיק (רוטציה) את מקום הצמיגים כל 15,000-20,000 ק”מ – קדמיים לאחוריים ולהיפך.

5)יש לדרוש תעודת אחריות של יצרן הצמיגים או מהיבואן, באם יתהוו תקלות בתפקוד הצמיג בגין ייצור לקוי לצורך קבלת פיצוי הולם.

באדיבות Tires4u, רשת פנצ’ריות

הוסף תגובה