ניתן להאריך את תוקף הדרכון, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 10 שנים

תקופת תוקפו של דרכון היא 10 שנים מיום שניתן (סעיף 4 (א). אם ניתן הדרכון לתקופה קצרה מ- 10 שנים, ניתן להאריך את תוקפו לתקופות נוספות, ובלבד שסך כל תקופות תוקפו של הדרכון לא יעלה על 10 שנים מיום שניתן.


 יאיר בר זהר, יועץ טיולים

הוסף תגובה