סוגי חשבונות בפייסבוק

אם כן, ניתן לראות כי בעוד שבפרופיל האישי ניתן להוסיף ולהציע למשתמשים אחרים חברות,

בעמוד האוהדים, רק משתמש צריך ללחוץ לייק בכדי להצטרף לדף (כלומר הפניה היא פסיבית) ואילו בקבוצה ניתן לראות שאפשר גם בצורה פאסיבית להצטרף וגם ניתן להציע לחברים להצטרף באופן אקטיבי.

בואו נבחן קודם כל מהם הסוגים הקיימים –

1.      פרופיל

2.      עמוד אוהדים

3.      קבוצה

וכעת נעבור לטבלה המשווה בין החשבונות השונים (אם אינכם רואים את הטבלה, אפשרו קבלת תמונות ממייל זה. )

חשבונות בפייסבוק

אם כן, ניתן לראות כי בעוד שבפרופיל האישי ניתן להוסיף ולהציע למשתמשים אחרים חברות,

בעמוד האוהדים, רק משתמש צריך ללחוץ לייק בכדי להצטרף לדף (כלומר הפניה היא פסיבית) ואילו בקבוצה ניתן לראות שאפשר גם בצורה פאסיבית להצטרף וגם ניתן להציע לחברים להצטרף באופן אקטיבי.

הוסף תגובה