סיבות להקמת חברה בחול

צמצום הוצאות החברה בגין עלויות מס למינימום האפשרי בדרכים חוקיות.

הגנה על נכסים ואף הגדלתם.

צמצום סיכונים ניהוליים.

ייעול הפעילות הכספית ע”י צמצום עלויות.

שמירה על אנונימיות.

מניעה מבירוקרטיה והתגברות על חוקה מחמירה.

הוסף תגובה