ספרים או בגדים, אם לא משתמשים לאחסן בארונות סגורים

רצוי לאחסן ספרים או בגדים שאינם שמישים בארונות סגורים, ובכלל להימנע מעומס חפצים ו”פיצ’יפקעס” הצוברים אבק.


אילת גרינברג, לצאת מהבלגן

הוסף תגובה