עובדי מדינה – ייצוג משפט בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה

עובדי מדינה – ייצוג משפט בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה

משרד עורכי דין גיא פלנטר – ייעוץ וייצוג משפטי לעובדי מדינה בהליכים משמעתיים.

הדין המשמעתי הנוגע לעובדי מדינה הינו תחום עיסוק מרכזי במשרדנו ובמסגרת זו עוסק משרדנו בעניינים הבאים:

  • חקירה משמעתית – יעוץ משפטי לעובדי מדינה בנוגע לחקירה משמעתית המתנהלת כנגדם על ידי חוקרי אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה או חוקרי משרדם, שהוסמכו לחקור עבירות משמעת ומונחים על ידי נציבות שירות המדינה.
  • שימוע – ייעוץ וייצוג משפטי בהליך שימוע מול אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה:
  • בית הדין למשמעת של עובדי המדינה:
    • יצוג משפטי של עובדי מדינה בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה (בירושלים או בחיפה) בבכל הנוגע לתובענה משמעתית שהוגשה כנגדם.
    • יייצוג משפטי של עובדי מדינה בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה בנוגע להליך תובענה לאחר הליך פלילי.
  • הליך פנים משרדי – ייעוץ משפטי בנוגע להליך משמעתי פנים משרדי לפי סעיף 31 לחוק שירות המדינה (משמעת).
  • ערעור – ייצוג משפטי בערעורים על הכרעת דינו או גזר דינו של בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בפני בית המשפט המחוזי ובבקשות ערעור לבית המשפט העליון.
  • עתירה מינהלית – ייצוג משפטי בעתירות מנהליות הנוגעות לדין המשמעתי.

הוסף תגובה