עוזב את מקום העבודה? לפני חתימה על כל מסמך, בדוק אלו תשלומים מגיעים לך

החלטת על עזיבת מקום עבודה? מתפטר? מפוטר? מומלץ לפני חתימה על כתב ויתור ועל כל מסמך ו/או מתן הצהרה כלפי המעביד לוודא, כי אכן שולמו כל התשלומים השוטפים לקופות הגמל, פוליסות הביטוח, קרן הפנסיה וקרן ההשתלמות ואין יתרת חוב למעביד. מומלץ לבדוק מהי יתרת החופשה ומהי יתרת דמי ההבראה לה אתה זכאי, וכן תשלומים נוספים להם אתה זכאי על פי הסכם עבודה אישי או קיבוצי. בדוק מהי המשכורת הקובעת לפיצויים, אילו רכיבים נכללו בה ואיך היא חושבה. בדוק האם מגיע לך תשלום בגין הודעה מוקדמת או מענק הסתגלות וכן תשלומים מיוחדים נוספים.


במידה וידוע לך כי הנהלת החברה (המעביד) עשויה להודיע בקרוב על תכנית פרישה מרצון ייתכן ועדיף לך לדחות את מועד עזיבת מקום העבודה ולזכות בתנאי פרישה מוגדלים, במידה ובעבר כבר נחתם הסכם לפרישה מרצון מומלץ לבדוק מה תוקפו של הסכם זה והאם הוא חל גם עליך.


מאת אמיר גבאי, רו"ח ויועץ פרישה – מנכ"ל החברה בי פור יועצי פרישה בע"מ


באדיבות המכון הישראלי לחוות דעת, מומחים ובוררים

הוסף תגובה