על הבקשה להיתר בנייה לכלול הצהרות וחתימות של האדריכל, מהנדס הבניין והבעלים

תמיד כדאי לדעת מה תכיל הבקשה להיתר בניה, ולהתכונן למשימות הנדרשות.

הבקשה להיתר תיערך ע”י אדריכל המבנה, לאחר שהלקוח אישר את התכניות. הבקשה תוגש לוועדה המקומית לתכנון ובניה, הכפופה לתקנות התכנון והבניה של משרד הפנים.
הבקשה להיתר תכלול את הפרטים הבאים:
– הגדרת שימוש המבנה, חומרי הבניה, הקלות מבוקשות, חישוב אחוזי בניה ושטחי הבניה.
– מפת מדידה בתוקף לחצי השנה האחרונה, תכנית אדריכלית להעמדת המבנה ע”ג השטח, תכנית לפתוח השטח.
– תכנית אדריכלית של כל מפלס בנפרד, תכנית גגות, חתכים וחזיתות.
– פרטי הבניין, התברואה, המערכות הטכניות ופרטי הפיתוח הנוגעים לגדרות.
– הצהרותיהם וחתימותיהם של אדריכל המבנה, מהנדס הבניין, הבעלים (יש לצרף נסח טאבו בתוקף לחצי השנה האחרונה, או העתק מחוזה חכירה מול מנהל מקרקעי ישראל).
– חתימות השכנים (לצורך בניית הגדרות הגובלים), והשותפים לחלקה (למשל במגרש המיועד לבניה דו משפחתית).
– חתימתה של המועצה המקומית (החתימה כרוכה בתשלום אגרות הבניה).
באדיבות אדריכלות ובניה בישראל
מרכז מידע והדרכה לבונה, למשפץ ולאיש המקצוע

הוסף תגובה