על מנת להקטין את משיכת היתר, הציבו סדרי עדיפויות

הציבו סדרי עדיפויות, יעדים כמותיים והגיוניים להתקדמות בשינוי לאורך זמן – לשם הקטנת התלות במשיכת היתר. לעניין זה חשוב לדעת שאין "הוצאות קדושות".


משה צור& משה רייכר, ניהול פיננסי, השקעות ומשכנתאות M&M

הוסף תגובה