על מנת להשאיר עפרון עיניים במעקה העין התחתון לאורך זמן,

1. ננקה את עיפרון העין, ונפחוס אותו טיפה על מנת שלא יהיה מחודד מדי.
2. נצייר קו במעקה העין באמצעות עיפרון העיניים.
3. נטבול מכחול דק באבקת צללית ובזהירות נעבור על הקו שציירנו עם העיפרון
על מנת לקבע את עיפרון העיניים לאורך זמן.

הוסף תגובה