עסקה במקרקעין באמצעות רישום.

לכל הדעות השלב המכריע אשר מעדכן את רישום הזכויות על שם הרוכש לרבות רישום שכירות, משכנתה, חכירה וכיו”ב.

 עסקה במקרקעין מסתיימת כאשר נרשמות הזכויות בנכס בלשכת רישום המקרקעין או בכל פנקס אחר המתנהל במדינה כגון מינהל מקרקעי ישראל או חברה משכנת.

 נסרוק בקצרה את סוגי הבעלויות הקיימות:

 בעלות

זכות הבעלות הנה זכות קניינית והבעלים הרשום בלשכת רישום המקרקעין הנו הבעלים היחידים של הנכס ללא הגבלת זמן.

 שכירות

זכות השכירות הנה הזכות להחזיק ולהשתמש בנכס לתקופה מסוימת ולא לצמיתות.

 חכירה וחכירה לדורות

משמעות חכירה הנה למעשה שכירות לתקופה העולה על 5 שנים כאשר חכירה לדורות הנה שכירות לתקופה של מעל 25 שנה או אף יותר מ – 49 שנה.

כאשר הנכס הנו בבעלות מינהל מקרקעי ישראל ייתכן והחכירה הנה לתקופה של 49 שנים כאשר בסוף התקופה ניתן להאריך את התקופה ל-49 שנים נוספות. לעתים על מנת להאריך את תקופת החכירה ל- 49 שנים נוספות יש לשלם למינהל דמי היוון עבור התקופה הנוספת. יתרה מכך, כאשר החוכר מעוניין להעביר את הזכויות בנכס לרוכש פוטנציאלי עליו לשלם דמי הסכמה למינהל עבור העברת הזכויות.

כמו כן, ישנם נכסים בעלי הערה כי “החכירה מהוונת” היינו דמי ההיוון כבר שולמו למינהל מראש על ידי החוכר, לתקופה נוספת של 49 שנים.

 משכנתא

רישום משכנתא על נכס מעיד שישנן זכויות שיעבוד על הנכס לטובת צד ג’, לכשירצה בעל הנכס ו/או חוכר ו/או בעל זכות חוזית בנכס, להעביר את הזכויות בנכס, עליו לקבל את אישור בעל המשכנתא כאשר ברוב המקרים מדובר בבנקים.

 הערת אזהרה

זכות חוזית בנכס אשר מהווה איתות כלפיי כולי עלמא כי בנכס הזה נעשתה התחייבות בכתב לבצע עסקה או לחילופין להימנע מעשיית עסקה.

לרישום הערת אזהרה ב לשכת רישום המקרקעין על נכס ישנן שתי מטרות עיקריות:

*    להודיע ולהזהיר שישנה התחייבות לגבי הנכס האמור, לדוגמא: נחתם לאחרונה הסכם מכר עבור הנכס.

*     למנוע מהבעלים או החוכרים של הנכס לעשות עסקה נוספת עם מישהו אחר, מונע מצב של עסקאות נוגדות.

 

קביעת תור לרישום זכויות בטאבו –

לצורך רישום זכויות בטאבו למעט רישום הערת אזהרה ומשכנתה יש לקבוע תור מראש בלשכת רישום המקרקעין אליה שייך הנכס.

לאחר רישום הזכויות בטאבו מומלץ להוציא נסח טאבו ולוודא שאכן הפעולה התבצעה – זה יהווה למעשה אישור סופי וודאי שהזכויות נרשמו. כמו כן, כדאי לוודא שכל הפרטים נכונים לרבות שמות ומספרי תעודת זהות.

 

© כל הזכויות שמורות לדברת יעקב משרד עורכי דין

                                                                  נכתב בתאריך 19.8.2013

האמור לעיל אינו מהווה חו”ד משפטית ואינו תחליף לייעוץ משפטי.

ליווי משפטי צמוד בעסקאות נדל”ן יכול לחסוך לרוכש בהוצאות רבות ובזמן יקר.

 

לתאום פגישה עם משרד עורכי הדין נא ליצור קשר בטלפון:

 

דברת יעקב משרד עורכי דין
בנטוב 12 רעננה
טלפון: 054-3975842
מייל: dovrat@djlaw.co.il
אתר: www.djlaw.co.il

הוסף תגובה