ציור עץ

מה ניתן ללמוד על אישיותו של מצייר דרך ציור עץ?

כמו העץ כך גם האדם. יש לו שורשים, מהם הוא יונק את תכונותיו ואישיותו. אצל האדם המצייר ניתן ללמוד על התעסקות בעברו, ככל שהשורשים עמוקים יותר מסועפים יותר, כך העיסוק בעבר גדול יותר.
לעץ יש גזע שהוא בסיס, בעזרתו הוא מסוגל לעמוד יציב מול איתני הטבע, אצל האדם המצייר הוא מלמד על יציבותו וחוזקו מול הסביבה שעוטפת אותו.
יש לעץ ענפים שנותנים את הנוף ואת עוצמת הצל שהוא מעניק לטבע שסביבו. אצל האדם הענפים מלמדים על יכולת העשייה ומתקשרים לידיים שיוצרות. כאשר הענפים מחוברים לגזע, כך הידיים מחוברות לגוף ומסוגלות ליצור ולהביא את הרצון אל הפועל ואת הדמיון ליצירה .
לעצים יש את הפירות, שהם שנותנים לו את ההמשכיות, פירות, זרעים והמשך השושלת. כך גם אצל המצייר הם מלמדים על התוצאות והמעשים, על עולם הדמיון והחיבור בין השניים.
החשוב הוא החיבור בין המרכיבים של העץ, מהשורשים שיונקים מאמא אדמה את הכוח לצמוח ולגדול. כך גם בציור, שכל חלקי העץ מתחברים בקווים אחידים עם רצף, כך המצייר שלם עם מעשיו .
כאשר מופיעים בעץ סימני עקירה, כך גם אצל המצייר נלמד על סימני עצבות וחסימות. מצייר שיבחר לצייר חישוקים בגזע יכול ללמד על עקירה ממקום מגורים ישן ומעבר לחדש.
כאשר בוחר המצייר להחסיר אחד מהמרכיבים, נוכל ללמוד מה עוצר אותו בהתפתחות האישית שלו.


באדיבות רינת פלג אמיר, שירבוטים ברשת 052-5585564 

הוסף תגובה