קלבש

תפקיד הקלבש

ספיחת אנרגיה שלילית
בחדרים בהם כוכבים מעופפים 2+5
כדאי לשים בחדר של אדם חולה
הקלבש סופח את האנרגיה השלילית
וכך החדר מיטהר

הוסף תגובה