שטרות וערבויות – יאן קליימן

שטרות וערבויות  – יאן קליימן

אם התקשרתם בעיסקת יסוד כלשהי ונתתם לפיה שטרות ,רשום על גביהם רק את הצד השני לעיסקה – כמי שזכאי לפרוע אותם ,מחק את המילה לפקודת והשאיר רק את האות ״ל״ ולאחריה רשום את שמו של הצד השני לעיסקה ,כתוב על גבי השטר או ההמחאה את המילים לא סחיר ,כך תבטיח לעצמך את האפשרות לבטל את השטר או ההמחאה במיקרה שהצד השני יפר את התחייבותו כלפיך ,מבלי שתצטרך לפרוע אותו כלפי אוחז כשורה .

בנוסף מציין יאן קליימן ,אם אתם מוסרים שטר או המחאה לביטחון בלבד ,הדגש בו את המילים לביטחון בלבד .

הוסף תגובה