שים לב והבן היטב את הסעיפים השונים המתייחסים לפוליסת הביטוח של הרכב השכור


סעיף חשוב שנדרשת לו התייחסות ייחודית הוא כמובן נושא הביטוח. חלילה במקרה של נזק תאונתי. אם שכרת רכב ועשית עליו ביטוח (יקר יותר) הכולל סעיף של ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק לא יהיה עליך לשלם כסף מעבר לעלות ההשכרה שנקבעה. אם תחליט להסתכן ותבחר בפוליסת ביטוח שכוללת השתתפות עצמית שלך במקרה של נזק יהיה עליך לשלם סכום לא  מבוטל במקרה וחלילה ייגרם נזק. בחברות מסויימות תשלם השתתפות עצמית גם אם הנזק לרכב נגרם באשמת הנהג השני ולא באשמתך, ולמרות העובדה שחברת השכרת הרכב תצליח בסוף העניין לגבות את העלות השלמה של תיקון הנזק מחברת הביטוח של הנפגע. שים לב, והבן היטב את הסעיפים השונים המתייחסים לפוליסת הביטוח של הרכב השכור.


באדיבות Allabout , אתר המומחים של ישראל

הוסף תגובה