שיקולים במתן האשראי – יאן קליימן

שיקולים במתן האשראי – יאן קליימן

כאשר הבנקאי שוקל את היקף האשראי הנדרש לעיסקך ,הוא מבקש לדעת מה תהיה הפעילות המשלימה שלך כלקוח עם הסניף ,בנוסף לריבית שתשלם על האשראי המאושר.

קיימות שתי קטגוריות לבדיקת הנושא :

1.הפעילות העיסקית של הפירמה

2.הפעילות הפרטית של בעליה .

חשוב לו לדעת את היקף האשראי לעומת היקף הפעילות העיסקית בחשבון ,ובאיזו מידה מהווה האשראי מנוף לפעילות הבריאה של העסק ,חשוב לו מאוד לקבל מידע על המימסרים הדחויים והסחירים וטיבם .

אם לפירמה יש ערבויות כספיות ,ערבויות ביצוע או ערבויות מכרז,יש לכך השפעה על התנהגות הבנקאי כלפי החשבון .

הוא ישאף לכך שפעילות עובדי החברה תתבצע באותו סניף ,כלומר ,שתשלם את משכורותיהם בסניף שלו ,שינהלו בו קרנות נאמנות ,תוכניות חסכון ,קופות גמל וכן הלאה,בפעילות העיסקית השואפת הוא בוחן גם אם מדובר בפעילות של צבירת מזומנים – ובמקרה כזה כיצד מתוכננות ההשקעות של הפירמה – או האם מדובר במחזור פעילות עונתי בלבד.

הוסף תגובה