שעות פתיחה רשות שדות התעופה

לישכה טלפון פקס
לשכת מנכ”ל 03-9774555 03-9774599
אגף מטה תעופה 03-9774612 03-9774618
אגף מנהל וכח אדם 03-9774524 03-9774608
אגף מבצעים 03-9774580 03-9774595
מחלקת רישוי עובדי טיס 03-9774502/3 03-9774597
אגף כושר אווירי 03-9774665 03-9774592
אגף תשתיות 03-9774562 03-9774546
אגף קשרי תעופה בינ”ל 03-9774521 03-9774594
מחלקה לרפואה תעופתית 03-9774507 03-9774508
רשות התעופה האזרחית – מרכזיה 03-9774545
פניות הציבור 03-9774536

הוסף תגובה