שפת גוף של הידיים בראיון

» כפות הידיים בכיסים מביעות ניטראליות “לא אתך ולא נגדך”.

» יד עוטפת יד מעידה על ביטחון עצמי ושביעות רצון עצמית ועל מידה

מסוימת של ספקנות זהירה.

» יד / ידיים על החזה מביעה כנות ויושר.

» שילוב ידיים מבטא בדרך כלל התגוננות או שלילה, ומאפיין מצב של חוסר ביטחון. כפות ידיים קפוצות, מדגישות את

העמדה המתנגדת. זקיפת האצבעות , מעידה על עמדה נחושה.

» כף יד אחת אוחזת בשנייה או בשורש כף היד מביעה עליונות וביטחון.

» חסימת הגוף על ידי אחת הזרועות (מתאפיינת לרוב במגוון תירוצים כגון: טיפול בשעון, סידור כפתור וכו’)

משמשת לחיזוק הביטחון העצמי.

» כפות ידיים פתוחות (ישרות ביחס לאמה) מאפיינות מצב של פתיחות וכנות. למרבית האנשים קשה לשקר כאשר ידיהם

גלויות.

הוסף תגובה