תבניות סמליות (מתוך הספר)

הסמלים המופיעים בחלומות שונים מהסמלים המשמשים אותנו במציאות, על כן אני מכנה אותם “תבניות סמליות”. ניתן למצוא בחלומות תבניות סמליות אישיות. אלו הן תבניות סמליות שהחולם יצר מתוך המטען האישי שלו, וניתן לפרשן רק אם הוא יספק לנו מידע על כך. ניתן למצוא בחלומות גם תבניות סמליות אוניברסליות. אלו הן תבניות סמליות שנוצרו מתוך חלקים בנפש המשותפים לכלל בני האדם, ומתרבות משותפת. הפירושים של תבניות סמליות אלו משותפים לחלומות רבים.

 

לתבניות הסמליות אין פירושים נסתרים, מיסטיים, או כאלה שאינכם יכולים לחקור בעצמכם. הנפש שלנו היא הקובעת אלו תבניות סמליות יופיעו בחלומות, מתוך המטען האישי שלנו שנצבר במהלך החיים. תהליך יצירת התבניות הסמליות נעשה בדרך של אסוציאציות, וכדי להבין את פירושן יש לבחון אותן בדרך של אסוציאציות. למשל, מכונית מופיעה בחלומות רבים כתבנית סמלית. הקשר בין מכונית במציאות לבין ייצוגה בחלום נוצר בדרך של אסוציאציה. האסוציאציות שניתן להעלות למכונית עשויות להיות: נסיעה, מהירות, חוסר שליטה, תקיעות וכדומה. המכונית משקפת עבורנו, כל אחד על פי אישיותו, מטען כלשהו בתוכנו. כדי להציג מטען זה בחלום, נביא לצורך העניין את המכונית. למשל, אדם שחש שאין לו שליטה על החיים, מביע זאת בחלום באמצעות נהיגה במכונית ללא שליטה. גבר שחש שאשתו מובילה אותו ומנהלת אותו, מביע זאת בחלום באמצעות מכונית בה אשתו נוהגת ומובילה אותו. החולם יכול להשתמש גם בתבניות סמליות אחרות כדי להביע את אותו רעיון.

 


הוסף תגובה