תנועה סבובית

באימונים לתרגיל הזה כדאי להעזר החפץ או ב”מעדן” שניתן להניע ולסובב אותו, מקל קטן, שיפור, עט, עיפון, עשויים להיות אמצעי טוב.


1.בחר באתר תרגול מתאים, לתרגיל זה יתאים מקום שלא יקנה לתוכי חופש תנועה גדול מידי ויגביל אותו לצרכים שלך.


2. הפנה את תשומת ליבו של התוכי כך שיתמקד במעדן האהוב עליו.


3. אמור את מילה ההוראה/פקודה (למשל: “סוב”, “סיבוב” וכדומה) ואז הטה את המעדן בתנועה איטית לצידו של התוכי והמשך אל מאחורי עורפו


4. לעת עתה, די בכך שהתוכי יפנה את ראשו ולו גם במעט כדי לתגמל אותו.


5. המשך בתרגול כשבמשך הזמן תתגמל רק כאשר יפנה את ראשו יותר ויותר עד לסיבוב שלם.


6. אם הגעת לשלב מסויים מתקדם בזווית הסיבוב, אל תתגמל אותו אם התוכי סובב את ראשו בזווית קטנה יותר, אלא – רק אם הגיע לזווית הקודמת או יותר. במילים אחרות: תתגמל את התוכי בעיקר כאשר אתה רואה התקדמות רצוייה.


מאת: צבי דגן, אני והתוכי שלי


באדיבות Tukipedia

הוסף תגובה