תפקידו של הבעלים הוא להגדיר לכלב, ע"י אילוף, את האדם כ"מנהיג הבית"

כל כלב מנסה לתפוס את מקומו כ”מנהיג הבית” ולא משנה מהו גזע הכלב ו/או גודלו, למרות שישנם גזעים דומיננטיים יותר וכאלה הדומיננטיים פחות – מכאן שבכל מקרה בו הבעלים יאפשרו זאת גם הכלב הכי פחות דומיננטי מסוגל לתפוס את מקומו כ”מנהיג הבית”. דבר זה עלול להביא לגילוי של חוסר משמעת ,אגרסיביות , ועלול אף להביא לתקיפה של אחד מבני הבית. תפקידו של הבעלים הוא להגדיר לכלב, ע”י אילוף, את האדם כ”מנהיג הבית” ולקבוע עבורו גבולות וכללים המקובלים בחברה האנושית. לסיכום ניתן להחזיק כל כלב כל עוד הבעלים שולט בכלב ותופס את מקום ה”מנהיג בבית”.


באדיבות LADOG, אילוף כלבים- 03-9339575


 

הוסף תגובה