תרבות ארגונית של אומץ

כדי להפוך את האומץ לחלק מהתרבות הארגונית כדאי ללמוד כמה עקרונות מפתחי תרבות של אומץ, מאלה שאומץ נידרש בליבת פעילותם- אנשי צבא:

  1. דע לקראת מה אתה הולך. זהה בכל תכנית או תהליך  מהם רגעי האמת בהם  עשוי להיבחן האומץ שלך ושל הצוות. מקד את האימון אל מול רגעי אמת אלו.
  2. חשוב מהסוף. לפני התחלת האימונים זהה והגדר את התוצאה. איך זה יראה במציאות?
  3. הקפד על העקרונות הערכיים של הארגון ועל אתיקה. במקום שבו פועלים על בסיס ערכים ואתיקה מתגברת היכולת לפעול באומץ.
  4. הקפד לתת משוב אישי ובאופן פרטי. אומץ הוא משהו אישי מאוד וכך צריך להיות גם המשוב עליו.
  5. כדי  להגביר את היכולת לפעול באומץ בזמן אמת, שלב סימולציות, אתגר את הקבוצה בפתרון בעיות אפשריות ובנית תכניות מגירה.
  6. שלב ככל שניתן הומור והנאה בתהליכי העבודה. צחוק וקלילות פועלים נגד תחושות של דאגה ופסמיזם  ומחזקים את היכולת לפעול באומץ .

בהצלחה!!!

הוסף תגובה