תשלום מס רכישה עבור מרכיב הקרקע בלבד

כאשר קבוצת הרכישה רוכשת את הקרקע בלבד אף מס הרכישה הנו בגין מרכיב הקרקע ולא עבור דירה שלמה ולמרות שהחבות במס רכישה בגין הקרקע בגובה של 5% מערך הקרקע ללא מדרגות מס כפי שמקובל ברכישת דירה סך תשלום המס עבור הקרקע בלבד נמוך מתשלום מס מדורג עבור דירה שלמה.

למרות האמור לעיל, יש לסייג רוכשי דירה ראשונה, הזכאים לפטור ממס רכישה על המיליון ₪ הראשון וברוב המקרים מס הרכישה שלהם במסגרת הקבוצה עלול להיות גבוה יותר מאשר ברכישת דירה ראשונה.

טרם ההתחייבות לרכוש יחידת דיור במסגרת קבוצת רכישה יש לוודא האם זוהי דירה ראשונה עבור הרוכש ומהי החבות במס רכישה בעסק

הוסף תגובה