בשבוע האחרון לפני יציאתכם לחופשה, הכינו טבלת ניהול קדימויות

בשבוע האחרון לפני יציאתכם לטיול, החלו להכין את העזיבה. ציירו טבלה ובה ארבעה ריבועים: בריבוע הראשון, רישמו את הנושאים הדחופים החייבים להיסגר לפני עזיבתכם. בשני, ציינו את העניינים שחשוב לכם שייסתדרו, אולם אין לכם שליטה על כך. בריבוע השלישי יהיו הנושאים אותם התכוונתם לסגור, אולם אין כל סיכוי לעשות זאת. וברביעי, רישמו את הנושאים שלא יקרה שום אסון אם ימתינו עד שובכם.


עתה עליכם להקדיש את השבוע לחיסול הענינים ברשימה הראשונה, ואת אלה שרשמתם בשנייה, תאצילו לאנשים עליהם אתם סומכים.


את הנושאים בריבוע השלישי והרביעי – נעלו במגירה האחרונה בשולחנכם, והחליטו לשכוח מהם החל מרגע זה.

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.