הגנות מטח בעזרת תוכנית התמת

מטרת התוכנית היא לעודד וללוות כל גורם עסקי שיש לו מרכיב יצוא לטפל בנושאי החשיפה המטבעית ולהקנות לחברות את הידע והכלים הנדרשים לצמצום חשיפה זו הן באמצעות מכשירים פיננסיים ובכלל בהתנהלות שוטפת בנושא.

מטרה: צמצום החשיפה לסיכוני מטבע ושוק וחיסכון משמעותי בעלויות ביצוע פעולות המרה

מי זכאי להשתתף בתוכנית המימון ?

כל חברה שיש בפעילותה מרכיב יצוא קיים או מתוכנן בהיקף של עד 10 מליון $ בשנה

למי מתאימה התוכנית ?
יצואנים העומדים בקריטריונים שקבע המשרד (היקף יצוא עד 10 מ` דולר לשנת 2010)
יבואנים שיש להם מרכיב כלשהו של יצוא או אף תכנון ליצוא לשנת 2010
מהו היקף הסיוע שמציע משרד התמ"ת ?
התוכנית מאפשרת לכל חברה העומדת בקריטריונים לקבל החזר כספי בעבור 30 שעות יועץ מומחה.

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.