כאשר יש בעיה להחזיר משכנתא, ניתן לפנות לוועדה של משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון

משרד האוצר והבנק זכאים להפנות לוועדה, מי שחלק מהמשכנתא שלהם ניתנה במסגרת סיוע לזכאי משרד הבינוי והשיכון. הועדה דנה בכל סכום ההלוואה כולל הלוואות משלימות מכספי הבנק.


בסמכות הוועדה עומדות כמה אפשרויות:


לפרוס את ההלוואה מחדש לתקופה ארוכה יותר ובכך להקטין את גובה ההחזר החודשי.


להפוך את חוב הפיגורים לחלק מההלוואה במקום הדרישה לפרוע אותו בתשלום אחד מיידי.


בקשה להלוואה תקציבית חדשה למימון שכר טרחת עורך הדין.
יצויין כי תנאי לביצוע כל הסדר עם הבנק מותנה בתשלום שכר טרחת עורך הדין.


הפניה לוועדה נעשית באמצעות סניף הבנק בו נלקחה ההלוואה. הוועדה מבצעת בדיקות במימון הפונה בטרם קבלת החלטה (כגון חקירת יכולת כלכלית) על מנת שתוכל להתאים את הפתרון ההולם לפונה.  יש אפשרות לערער על החלטת הוועדה בפני ועדת ערר, בה משתתפים נציגי משרדי האוצר, הבינוי והשיכון והבנק.


באדיבות ליבוביץ רונן, משרד עורכי דין

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.