מוכר הדירה חייב למסור לכם העתק של המפרט הטכני

חוק מכר הדירות התשל"ג-973 מחייב את המוכר למסור לקונה העתק של המפרט הטכני חתום ואשר בו פירוט לפרטי הנכס.


 


החוק מחייב את המוכר למלא אחר טופס שנקבע ע"י שר השיכון.


 


חובת מילוי כל הפרטים במפרט חלה על המוכר.


 


כל שינוי במפרט טעון חתימת 2 הצדדים עליו.


באדיבות איתן וסטרייך, מנהל שיווק – תפארת, ביקורת מבנים ואיתור ליקויי בניה

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.