ציין בחוזה, שהקבלן מתחייב לבצע ביטוח מקיף כנגד פגיעה בצד שלישי

ציין בחוזה, שהקבלן אחראי לכל נזק שייגרם על ידו, בין במישרין ובין ע"י אחד מאנשיו לאדם שלישי. הקבלן מתחייב לבצע ביטוח מקיף כנגד פגיעה בצד שלישי, לרבות פגיעה בעובדיו. הנזק בגינו יפוצה הצד הניזוק יהיה גופני או נזק לרכוש. בקש מהקבלן להציג לפניך את תעודת הביטוח.


מתוך הספר "בונים על טיפים" מאת אבי סלע וצבי אברמוביץ


באדיבות טבעוני-סלע, אדריכלים

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.