מחירון תמלול, כתוביות וקריינות

התמחור תלוי באיכות ההקלטה, ומחושב לפי שעות, עמודים או שורות, והאםנדרש שימוש בציוד הקלטה.

האם נדרש תמלול בלבד, או שיש צורך גם תרגום.

אם ההקלטה יזומה, וניתן להקפיד על כך – יש לנסות להימנע מרעשי רקע: אנשים מדברים וקולות רחוב.

מהו סוג הקובץ המוגש לעבודה + סוג הקובץ המוגש חזרה ללקוח + אמצעי ההשבה (מייל, דואר, פקס וכו').

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.