ביטוח עבודות קבלנית

ביטוח שלב נוסף לפי הפוליסה הפתוחה לביטוח עבודות קבלנית.

הסוגיה:

החלק הראשון של פרויקט הנבנה בשלבים מבוטח לפי פוליסה פתוחה לביטוח עבודות קבלניות המתחילה ביום 1/1/2005 ומסתיימת ביום 31/12/2005. תקופת העבודה לכל פרויקט היא עד 36 חודש. השלב החדש של אותו פרויקט החל ביום 1/6/2006 כאשר המבוטח חידש את הפוליסה הפתוחה לתקופה 1/1/2006 -31/12/2006 בתנאים ובמחירים יותר נוחים.

השאלה היא האם רצוי לבטח את השלב השני לפי הפוליסה המקורית כהמשך לפרויקט הקיים, או בפוליסה החדשה והמשופרת וזאת כאשר נתון, כי השלמת שני השלבים תסתיים בתוך 36 חודש ממועד תחילת השלב הראשון?

הפתרון:

אם אין סיכון לגרימת נזק הדדי של העבודות הנעשות בשלבים השונים (שלב א' לב' או ב' לא') – ניתן לבטח את השלב החדש לפי הפוליסה החדשה והמשופרת. למשל אם השלב החדש הוא הקמת בניין נפרד המוקם במרחק ראוי מהשלב הראשון. אם קיים סיכון של גרימת נזק של שלב אחד   לשני, יש לבטח את העבודות לפי השלב השני לפי הפוליסה של השלב הראשון כהמשך הפרויקט שהחל באותה שנה (בהנחה שתנאי הפוליסה הפתוחה מאפשרים זאת מלכתחילה).

ביטוח השלב השני לפי הפוליסה החדשה (גם אם נערכה באותה חברת ביטוח) יחייב להוסיף לביטוח כיסוי לנזק לרכוש סמוך השייך לאחד מיחידי המבוטח ולרכוש עליו עובדים לפי הפוליסה החדשה (תמורת תוספת מחיר) ולהקפיד על קביעת גבול אחריות הולם לגבי כיסוי זה. הסבר הפוליסה הפתוחה לביטוח עבודות קבלניות היא בדרך כלל פוליסה שנתית שנועדה לבטח לפי תנאים ומחירים מוסכמים לכל הפרויקטים החדשים שמתחילים באותה שנה. הפוליסה כוללת הגדרת הפרויקטים המבוטחים, תקופת ביטוח מרבית וסכום ביטוח מרבי לכל פרויקט וכך גם גבולות אחריות לביטוחי צד ג' ומעבידים (האמורים להיקבע לכל פרויקט בנפרד), סכומי ההשתתפות העצמית, הרחבות שונות לביטוחי הרכוש והחבות, תנאים וגבולות אחריות להרחבות שונות.

יועצת לביטוח קטיה שוורצמן, albit

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.