סוכן הביטוח כיועץ בביטוח כללי

סוכנים לא מעטים משמשים מסיבות שונות גם כיועצים של לקוחותיהם בביטוח כללי. הייעוץ נעשה בדרך כלל ללא תשלום מצד הלקוח, כאשר הסוכן מייעץ לגבי סעיפי אחריות וביטוח בהסכמי עבודה ושכירות של מבוטחים, מנסח אישורי ביטוח ואף עורך מפרטים או אפילו מכרזים בין מבטחים שונים. הייעוץ שניתן כפוף מטבע הדברים לידע של הסוכן ולמגבלות הכיסוי אותו הוא יכול להשיג בחברות הביטוח אתן הוא קשור.

למשל: היו מקרים שסוכן ביטוח של המשכיר ביקש, כי המשכיר יהיה מוטב לפי ביטוח התכולה של השוכר, או סירב להציג בפני מבוטח דרישה להגדלת גבול אחריות בביטוח מקצועי מחשש לדרישת פרמיה גבוהה שתגרום למבוטח לעשות השוואת מחירים אצל סוכני ביטוח מתחרים. ביטוח אחריות מקצועית של סוכני ביטוח בחברת איילון מכסה אחריות בשל ייעוץ הניתן בתשלום ע"י סוכן שעיקר עיסוקו בתיווך את אינו כולל כיסוי להכנה ו/או ביצוע מכרזי ביטוח.

הפתרון-

להציג את הדרישות בכתב ואת הסיכון בפני המבוטח על מנת שלא להיקלע לתביעה בשל הפרת חובה מקצועית מצד הלקוח.

לקבל אישור בכתב, כי הביטוח המקצועי מכסה סקר מחירים בין מבטחים שונים וכי סייג לגבי מכרזים בביטוח המקצועי חל אך ורק לגבי מכרזים כמשמעם בחוק המכרזים.

להיעזר במחלקת ההדרכה ובחתמים בחברות הביטוח.

להיוועץ בעמיתים וביועצים ואף ללמוד מהיועצים של מציגי הדרישות כלפי המבוטחים.

יועצת לביטוח קטיה שוורצמן, albit

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.