ביטוח דירקטורים

מהו ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

בעלי תפקידים במסגרת התפקיד בחברה חשופים לתביעות הנובעות מפעילותם העסקית והניהולית של החברה. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה הוא ביטוח האחריות מקצועית למי שמכהן בתפקידי דירקטוריון או נושאי משרה בחברה.

החשיבות של ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מיועד לעובדים בכירים ודירקטורים. הביטוח מכסה מפני תביעות שהוגשו בתקופת הביטוח בשל מעשה שלא כדין שנעשה בתוקף תפקידו. וכיסוי רטרואקטיבי למעשים שנעשו טרם כניסת הביטוח לתוקף ושאינם ידועים למבוטח.

למי מיועד ביטוח דירקטורים ונושאי משרה?

ביטוח דירקטורים מתאים לחברות ציבוריות, חברות פרטיות, תאגידים וגופים בהם יש בעלי תפקידים העלולים למצוא עצמם נתבעים.

 

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.