את העסק ניתן להפעיל רק לאחר רישום ופתיחת תיק במע"מ

קיימים 2 סוגי עסק עצמאי:


א.עוסק פטור – מחזור שנתי שלא צפוי לעלות על 65,720 ₪ – בד"כ עסקים קטנים ושכירים שרק מתחילים את פעילותם כעצמאים. עסק כזה מדווח רק פעם בשנה למע"מ ואינו גובה ואינו מתקזז במע"מ. קיימים עסקים, כגון של בעלי מקצועות חופשיים, שאינם רשאים להירשם כעוסקים פטורים, ללא קשר להיקף הכנסתם.


ב.עוסק חייב – מי שמחזורו השנתי צפוי לעלות על 65,720 ₪ חייב להירשם כעוסק מורשה.


בזמן הגשת הבקשה למע"מ על פתיחת עסק יש להצטייד במסמכים הבאים: בקשה לפתיחת העסק חתומה בידי העוסק/שותפים, צילום תעודת זהות /תעודות זהות, שיק בנקאי מבוטל/כל מסמך בנקאי אחר שבו רשומים פרטי החשבון ופרטי בעל החשבון וחוזה שכ"ד. במקרים מסוימים רשאים רשויות מס ערך מוסף לדרוש מסמכים נוספים כגון הסכמי התקשרות עתידים וכו'.


אזולאי-סוטובסקי, רו"ח – ייעוץ מס, מיסוי בינלאומי, ייעוץ עסקי ועוד

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.