בריאות משופרת טובה לכלכלה

מחקר כלל אירופאי, שפורסם בכתב העת הבריטי לרפואה, טוען כי עובדים בריאים יותר מפיקים תוצרת רבה יותר ולא יקדימו לפרוש לגימלאות. ניתוח המידע שנאסף ב- 11 מדינות מתועשות הראה כי שיפור בשירותי הבריאות שיפר את כלכלת אותן משינות ביותר משליש. החוקרים מארגון הבריאות העולמי והמרכז האירופאי ללימודי מדיניות אומרים כי זו הפעם הראשונה בה נמצאה הוכחה משמעותית ועיקבית להשפעה המועילה של בריאות טובה על כלכלתן של מדינות עשירות. מסקנת החוקרים היתה שלבריאות טובה יש תועלת מעבר לרווחה האישית ושמחקרם מאשר את חשיבות ההשקעה בשיפור הבריאות כאמצעי לפיתוח כלכלי. בעולם המערבי קיימת מחלוקת על תפקידו של הממשל בקידום הבריאות. יש הטוענים כי קידום הבריאות הוא ענין אישי שאל לו לממשל להתערב בו, אך רבים מן האוחזים בדעה זו רואים בממשל כבעל תפקיד ליצירת תנאים שיביאו להתפתחות כלכלית. אך מכיוון שהמטרה האמיתית של פעילות כלכלית היא לשפר את הרווחה החברתית באמצעות יצור מוגבר של סחורות ושירותים, קידום הבריאות מנקודת המבט הכלכלי היא תרומה אמיתית לחיזוק הכלכלה שעל הממשל לטפח באופן פעיל.

הוסף תגובה

כדי להוסיף תגובה עליך להיות גולש רשום באתר

   
עדיין לא התפרסמו תגובות.